Конзервативниот караван на Институтот „САРИСА“ гостува во Битола

Published by sarissa.institute on

Институтот Сариса ќе одржи јавна дебата под наслов „Традицијата, историјата, конзервативизмот: столбови на државата” во Битола на 23.01.2021г (сабота) во 13:00ч во Хотел Епинал.

Овој настан е трет дел од таканарачениот Конзервативен караван кој посетува неколку градови низ државата. Говорниците ќе се осврнат на политичка филозофија, конзервативна идеологија, управување со државни институции, како и за плановите и програмите на Институтот.

За повеќе информации ве молиме да се обратите на info@sarissa.mk .