Честит Ден на независност на Република Македонија! Нека е вечна и просперитетна татковината.

Published by sarissa.institute on