Колумна на м-р Гоце Бумбароски – „Македонски или Скандинавски модел на образование!?“

Што ни е потребно за да ги задржиме младите во Македонија? Велиме дека целта на образовниот систем е да всади љубопитност, имагинација, иновација, самоиницијативност и претприемачки дух и да им помогне на децата да развијат другарство. Ако е така, тогаш моделот во кој наставникот пренесува одредени информации, а ученикот ги Read more…